Tomislav Dominković

Tomislav Dominković
CEO Algebre d.o.o.

Tomislav Dominković rođen je u Zagrebu 1974. godine. Srednjoškolsku diplomu stekao je u Ashevilleu, u Sjevernoj Karolini, nakon čega je, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, stekao diplomu magistra struke i diplomu poslovnog upravljanja. Poduzetnička iskustva usvaja vrlo rano u obiteljskoj tvrtki koju je osnovao otac, a usavršava ih kroz poduzetnički poduhvat Algebre čiji je suosnivač od samog početka. Danas obnaša dužnost predsjednika uprave društva Algebra d.o.o. te je član Upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra i član Odbora za kvalitetu. Kao član uprave Algebre zadužen je za financije, IT specijalističku edukaciju i strateške projekte u području obrazovanja. U razdoblju 2011. do 2014. godine bio je član partnerskog savjetničkog vijeća za Microsoftovu diviziju za edukaciju kao jedan od 15 članova iz cijelog svijeta. Sudjelovanje u ovom tijelu koje je davalo podršku Microsoftu u kreiranju poslovne strategije u području edukacije na globalnoj razini, doprinijelo je kreiranju strategije Algebre koja je 2014. godine odabrana kao Microsoft Partner of the Year za područje edukacije na svjetskoj razini. Jedan je od pokretača i suosnivač međunarodnog udruženja edukacijskih centara Leading Learning Partner Association (www.thellpa.com) gdje i danas obnaša dužnost člana upravnog vijeća zaduženog za financije.