Mateja Popović

Mateja Popović
Predavačica i trenerica
Na radionici će objasniti kako gejmifikaciju možemo uspješno koristiti u komunikaciji s korisnicima te koja je veza između design thinkinga i gejmifikacije kada kreiramo digitalne sadržaje.

Mateja Popović, predavač i trener iz područja komunikacija, mekih vještina i suvremenih kreativnih metoda poput gejmifikacije i design thinkinga. Područje interesa su joj intrinzična motivacija, uloga mentora u profesionalnom razvoju pojedinca te inovativni alati u edukaciji. Na radionici će objasniti kako gejmifikaciju možemo uspješno koristiti u komunikaciji s korisnicima te koja je veza između design thinkinga i gejmifikacije kada kreiramo digitalne sadržaje.