Ivana Jandrić

Ivana Jandrić
Head of Digital Learning at LQ
Na radionici ćete saznati koje sve faze uključuje izgradnja interne digitalne akademije. Na što trebate kao voditelj projekta voditi računa, tko su sve sudionici te koliko je vaših resursa potrebno za uspjeh ovog projekta.

Ivana Jandrić je voditeljica projekata digitalnog učenja u LQ. Svoju ekspertizu je izgradila radeći sa globalnim liderom u području digitalnog učenja – Crossknowledge. 2018. godine postojeće LQ leadership programe unaprijedila je digitalnom tehnologijom i sadržajima i za taj projekt osvojila Crossknowledge nagradu „Excellence in Blended Learning“ u konkurenciji međunarodnih partnera. Radila je na projektima digitalizacije klasičnih treninga te je vodila obuke u kreiranju interaktivnih modula i prenošenju znanja o digitalnom pedagoškom dizajnu. Svoje projekte gradi na bazi gemifikacije i kolaboracije imajući u fokusu visoko korisničko iskustvo.