Ivan Skender

Ivan Skender
Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatska

Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatska Ivan ima više od 17 godina međunarodnog iskustva u telekomunikacijama i IT industriji na području Srednje i Istočne Europe. Prije nego što se pridružio A1 Hrvatska, radio je na različitim izvršnim pozicijama unutar Deutsche Telekom grupe, zadnje kao direktor marketinga za B2B i Cloud/ICT segment poslovanja Slovak Telekoma. Na navedenoj poziciji bio je odgovoran za razvoj B2B segmenta na slovačkom tržištu i transformaciju telekoma u Cloud/ICT pružatelja usluga. Ivan je diplomirao elektrotehniku 2001. godine na Sveučilištu u Zagrebu; MBA diplomu stekao je 2006. na IEDC-Bled School of Management, a profesionalno se usavršavao na europskim poslovnim školama poput ESMT Berlin, RSM Erasmus i druge.