Ena Rajić

Ena Rajić
Voditeljica konferencije

Ena Rajić voli se predstaviti s tri E: E kao entuzijastična | ekspresivna | energična. Trenutno radi kao psihologinja u Udruzi za kreativni socijalni rad gdje provodi psihološka savjetovanja, edukacije i radionice za djecu, mlade i odrasle. Od 2014. u slobodno vrijeme stvara YouTube videe u kojima na kreativan način obrađuje aktualne društvene teme, teme psihološke tematike te one zabavnog karaktera. Tako producira spoken word poeziju te video parodije u kojima kroz satiričan ton nastoji prenijeti poruku koja je upakirana između redova. Autorica je knjige „U potrazi za autentičnom snagom“ koju izdaje 2017.godine.